Pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Koszalina,
a także
Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty

w Zespole Szkół Nr 9
im. Romualda Traugutta
w Koszalinie
7 kwietnia 2017 roku
odbędzie się

II Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs
Grafiki Komputerowej
pod hasłem
KOSZALIN MIASTEM EUROPEJSKIM

o puchar Dyrektora "KOSZALIŃSKIEGO ELEKTRONIKA".
...::::: ZOBACZ PEŁNE ARCHIWUM KONKURSU :::::...

zobacz XII MKGK 2016, czyli I Wojewódzki MKGK 2016
 

zobacz XI Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2015

zobacz X Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2014

zobacz IX Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2013


zobacz VIII Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2012

zobacz VII Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2011
 

zobacz VI Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2010
 

zobacz V Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2009

zobacz IV Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2008

zobacz III Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2007

zobacz II Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2006

zobacz I Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2005

 

Organizator dziękuje Panu Rafałowi Pieczyńskiemu, absolwentowi ZS Nr 9 za opracowanie logo MKGK.
zobacz zdjęcia Koszalina do wykorzystania w pracach konkursowych
REGULAMIN I OMÓWIENIE ZASAD KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ:
:: GIMNAZJALNYCH ::
prowadzący:   RAFAŁ TRACZYK
:: PONADGIMNAZJALNYCH ::
prowadzący:   WALDEMAR RYDZEWSKI


:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

 !!! UWAGA !!!  II Wojewódzki Międzyszkolny
Konkurs Grafiki Komputerowej został wpisany
do wykazu zawodów wiedzy (...) ustalonego
przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
i jest uwzględniany w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018
- link do dokumentu ZKO

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

DO FINAŁU ZAKWALIFIKOWALI SIĘ:

FINAŁ: 7 kwietnia 2017 roku,
godzina 10:00, sala 32, II piętro

IMIĘ i NAZWISKO, KLASA GIMNAZJUM OPIEKUN
Rozalia Świokła, 2 Biesiekierz Pani Marzena
Jurkowska
Kewin Jankowski, 1 Człopa Pan Arkadiusz
Moliński
Maciej Malina, 3 Nr 4 Pani Monika
Kołodziejek
Jakub Turko, 2 Nr 3 Pani Bożena
Bukowska
Klaudia Skóra, 3 Nr 3 Pani Bożena
Bukowska
Gracjan Kufel, 3 Nr 4 Pani Izabela
Ciemińska
Tomasz Lech, 3 Nr 4 Pani Monika
Kołodziejek
Krzysztof Niemiec, 2 Nr 6 Pani Wioletta
Suska
Łukasz Kajdan, 2 Nr 6 Pani Wioletta
Suska
Monika Olejnik, 3 Nr 6 Pani Katarzyna
Raczkowska
Bartosz Kurek, 3 Nr 9 Pan Zbigniew
Piątkowski
Antoni Majewski, 3 Nr 11 Pan Krzysztof
Cichosz
Artur Myszko, 1 Sianów Pani Grażyna
Myszko
Julia Chmielewska, 3 Nr 6 Pani Aneta
Ślubowska-Szygenda

!!! UWAGA !!! WAŻNE !!!
PROSIMY O SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI POWYŻSZYCH
DANYCH OSOBOWYCH.

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

:: NAJLEPSZE PRACE I ETAPU ::

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

KONKURS PRZEZNACZONY JEST
DLA UCZNIÓW
Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

REGULAMIN KONKURSU - plik PDF

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

I ETAP KONKURSU

- W pierwszym etapie zawody polegają na samodzielnym opracowaniu projektu elektronicznej pocztówki (planszy) o wymiarach 1280 x 720 pikseli, celem promocji miasta Koszalina w mediach elektronicznych, pod hasłem: „MOJE MIEJSCE W ZACHODNIOPOMORSKIM".

- Uczniowie wykonane przez siebie prace powinni zapisać w formacie „JPG” i wysłać na adres: zs9koszalin@o2.pl lub admin@zs9elektronik.pl do piątku, 3 marca 2017 roku (włącznie).

- Jedna osoba może wysłać maksymalnie dwie prace.

- W wiadomości zawierającej pracę konkursową należy obowiązkowo umieścić następujące dane:
   • imię i nazwisko uczestnika,
   • klasę,
   • pełną nazwę szkoły,
   • imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela/instruktora.

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

II ETAP - FINAŁ KONKURSU

- Drugi etap – finałowy – analogicznie jak w ubiegłych latach odbędzie się w siedzibie organizatora Konkursu.

- Do udziału w nim zostaną zaproszone osoby, które zdaniem Komisji Konkursowej wykonały najciekawsze plansze („e-pocztówki”) w pierwszym etapie Konkursu – maksymalnie 14 osób.

- O udziale w drugim etapie uczestnicy zostaną powiadomieni wyłącznie poprzez adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie do Konkursu.

- Drugi etap Konkursu odbędzie się w piątek, kwietnia 2017 roku o godzinie 10:00.

- Podczas drugiego etapu uczestnicy przez 120 minut muszą samodzielnie wykonać e-pocztówkę (planszę) na temat: „KOSZALIN MIASTEM EUROPEJSKIM”.

- W etapie finałowym uczestnicy mają dostęp do monitorów z funkcją PIVOT i programów m.in.: WINDOWS 7 Professional, GIMP v.2, Pakiet COREL GRAPHICS SUITE 13 PL, Adobe Photoshop CS3 PL.

Uczestnicy etapu finałowego mają dostęp do wybranych zdjęć zgromadzonych na dysku komputera natomiast nie mają dostępu do Internetu, celem wyeliminowania ewentualnego pobrania wcześniej wykonanych prac.

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

OCENIANIE I INNE INFORMACJE

TRYB PRACY KOMISJI OCENIAJĄCEJ - JURY

W skład Jury wchodzą nauczyciele z Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie oraz przedstawiciele firm i instytucji sponsorujących daną edycję Konkursu. Do zadań Jury należy ocena poszczególnych prac wraz z kwalifikacją zdobytych miejsc. Decyzje Komisji Oceniającej, zwanej Jury są nieodwołalne i ostateczne.

OGÓLNE ZASADY OCENY PRACY

Prace muszą jednoznacznie, w pełni i wyraźnie przedstawiać myśl/myśli wyrażoną/wyrażone tematem/hasłem danego etapu Konkursu oraz precyzyjnie spełniać wszystkie wymogi techniczne.

W pracy powinien znajdować się pełny i bezbłędnie napisany temat – hasło danego etapu Konkursu.

Na ocenę rozwiązania zadania nie mają wpływu dodatkowe elementy zastosowane przez ucznia nieistotne dla rozwiązania problemu.

Komisja ocenia wykonane projekty graficzne pod względem dostosowania narzędzi i ich możliwości do uzyskanego efektu oraz styl i sposób wykorzystania wiedzy z dziedziny grafiki komputerowej i kompozycji obrazów.

LAUREACI KONKURSU

Laureatami Konkursu są osoby, które zajęły I, II, III miejsce etapu finałowego. Dopuszcza się możliwość przyznania przez Jury dodatkowych wyróżnień i nagród.

Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają m.in. CERTYFIKATY UCZESTNICTWA w II Wojewódzkim Międzyszkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej.

INFORMACJE DODATKOWE

Łączny czas trwania Konkursu nie powinien przekroczyć 3 godzin – według harmonogramu:

  • Uroczyste powitanie - 10 minut,

  • Wprowadzenie do Konkursu - 10 minut,

  • Część praktyczna Konkursu - 120 minut,

  • Ocena prac i wręczenie nagród - 20 do 40 minut,

Organizator Konkursu nie zwraca kosztów związanych z dojazdem uczniów na Konkurs.

Prace wykonane przez uczestników zarówno w pierwszym jak i drugim etapie przechodzą na własność organizatora Konkursu i mogą być publikowane w środkach masowego przekazu (telewizja, prasa, Internet itp.). Uczeń podpisujący się pod pracami zgłoszonymi do Konkursu, zaświadcza tym samym, iż prace wykonał samodzielnie – nie naruszył praw autorskich osób trzecich oraz akceptuje regulamin Konkursu bez zastrzeżeń.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje fakt, że organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, używając tego zapisu do celów: dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej pracy w szeroko pojętych mass mediach.

Organizator dopuszcza bieżące wprowadzanie zmian w regulaminie, a uczestnik Konkursu akceptuje „automatycznie” każdy punkt regulaminu.

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

REGULAMIN KONKURSU - plik PDF

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.: 


:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

KONKURS PRZEZNACZONY JEST
DLA UCZNIÓW
Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

DO FINAŁU ZAKWALIFIKOWALI SIĘ:

FINAŁ: 7 kwietnia 2017 roku,
godzina 12:50, sala 32, II piętro:: pełna punktacja Grand Prix ::

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

REGULAMIN KONKURSU - plik PDF

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

I ETAP KONKURSU

Do wykonania są CZTERY prace o tematyce:

1. „Kartka prozdrowotna”
    - w postaci grafiki, rozdzielczość 2400 x 1800 px

2. „11 Listopada”
    - w postaci promocji święta, 1200 x 1200 px

3. „Boże Narodzenie”
    - kartka świąteczna, rozdzielczość 1200 x 1200 px

4. „Moje miejsce Moja Ojczyzna”
    - tapeta komputerowa, rozdzielczość 1600 x 1200 pxTerminy nadsyłania prac:

1. „Kartka prozdrowotna”
    - do 30.10.2016 r. (włącznie)

2. „11 Listopada”
    - do 10.11.2016 r. (włącznie)

3. „Boże Narodzenie”
    - do 20.12.2016 r. (włącznie)

4. „Moje miejsce Moja Ojczyzna”
    - do 10.03.2017 r. (włącznie)W pierwszym etapie zawody polegają na samodzielnym opracowaniu projektu elektronicznej grafiki, pocztówki (planszy), tapety o zadanych wymiarach, którą można zamieścić na przykład na stronach internetowych.Uczniowie wykonane przez siebie prace powinni zapisać w formacie „JPG” i wysłać na następujący adres poczty e-mail: zs9-koszalin@o2.pl. Jedna osoba może wysłać maksymalnie jedną pracę z danego tematu.W e-mailu z pracą konkursową należy obowiązkowo umieścić następujące dane:

    • imię i nazwisko uczestnika,

    • klasę,

    • nazwę szkoły.Poszczególne prace będą oceniane (punktacja Grand Prix):

    1. miejsce - 30 pkt.

    2. miejsce - 27 pkt.

    3. miejsce - 24 pkt.

    4. miejsce - 21 pkt.

    5. miejsce - 18 pkt.

    6. miejsce - 15 pkt.

    7. miejsce - 12 pkt.

    8. miejsce - 9 pkt.

    9. miejsce - 6 pkt.

    10. miejsce - 3 pkt.

    – pozostali uczestnicy - 1 pkt.Punkty trzech prac będą sumowane i powstanie klasyfikacja Grand Prix Konkursu (klasyfikacja będzie publikowana na niniejszej stronie internetowej).

 

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

 

II ETAP - FINAŁ KONKURSU

Drugi etap – finałowy – odbędzie się w siedzibie organizatora Konkursu. Do udziału w nim zostanie zaproszonych 14 osób, które zdobyły największą ilość punktów w klasyfikacji Grand Prix.O udziale w drugim etapie uczniowie zostaną powiadomieni poprzez adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie do Konkursu.Drugi etap Konkursu odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku o godzinie 12:50.Podczas drugiego etapu uczestnicy przez 120 minut muszą samodzielnie wykonać e-pocztówkę (planszę) na temat: „KOSZALIN – REKLAMA MIASTA”.W czasie pracy w etapie finałowym uczniowie mają dostęp do następujących aplikacji: system MS WINDOWS 7 Professional, GIMP 2.0, Pakiet COREL GRAPHICS 13 PL, Adobe Photoshop CS3 PL.Uczestnicy etapu finałowego mają dostęp do zdjęć zgromadzonych na dysku komputera natomiast nie mają dostępu do Internetu, w celu wyeliminowania ewentualnego pobrania wcześniej wykonanych prac.

 

Wszelkie pytania lub uwagi prosimy kierować
na adres e-mail: zs9-koszalin@o2.pl.

 

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

REGULAMIN KONKURSU - plik PDF

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:
 

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje fakt, że organizator ma prawo do utrwalenia
przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, używając tego zapisu
do celów: dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych. Jednocześnie
Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej pracy w szeroko pojętych mass mediach.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że został poinformowany o: adresie siedziby administratora danych,
pod którym dane są zbierane i przetwarzane; celu zbierania danych, dobrowolności lub obowiązku
podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej; prawie wglądu do treści
swoich danych oraz możliwości ich poprawiania; możliwości wniesienia żądania zaprzestania
przetwarzania swoich danych osobowych; możliwości wniesienia sprzeciwu. Celem wzięcia udziału
w Konkursie konieczna jest pełna akceptacja zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! PRZEWIDUJEMY NAGRODY !!!

.:: PROSIMY O REGULARNE ODWIEDZANIE STRONY KONKURSU ::.