Pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Koszalina,
Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty
oraz
Jego Magnificencji Rektora
Politechniki Koszalińskiej

w Zespole Szkół nr 9
im. Romualda Traugutta
w Koszalinie
6 kwietnia 2018 roku
odbędzie się

III Wojewódzki Konkurs
Grafiki Komputerowej
pod hasłem
KOSZALIN - MIASTO WIELU MOŻLIWOŚCI

o puchar Dyrektora "KOSZALIŃSKIEGO ELEKTRONIKA".
 
 ..::: ZOBACZ PEŁNE ARCHIWUM KONKURSU :::.. 

zobacz XIII MKGK 2017, czyli II Wojewódzki MKGK 2017
 
zobacz XII MKGK 2016, czyli I Wojewódzki MKGK 2016
 

zobacz XI Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2015

zobacz X Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2014

zobacz IX Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2013


zobacz VIII Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2012

zobacz VII Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2011
 

zobacz VI Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2010
 

zobacz V Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2009

zobacz IV Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2008

zobacz III Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2007

zobacz II Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2006

zobacz I Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2005

 

Organizator dziękuje Panu Rafałowi Pieczyńskiemu, absolwentowi ZS Nr 9 za opracowanie logo MKGK.
zobacz zdjęcia Koszalina do wykorzystania w pracach konkursowych
REGULAMIN I OMÓWIENIE ZASAD KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ:
:: GIMNAZJALNYCH ::
prowadzący:   RAFAŁ TRACZYK
:: PONADGIMNAZJALNYCH ::
prowadzący:   WALDEMAR RYDZEWSKI

 

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

REGULAMIN KONKURSU - plik PDF

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

I ETAP KONKURSU

- W pierwszym etapie zawody polegają na samodzielnym opracowaniu projektu elektronicznej pocztówki (planszy) o wymiarach 1280 x 800 pikseli (format 16:10), którą można zamieścić np. na stronach internetowych, pod hasłem: „ZACHODNIOPOMORSKIE - PRZYJAZNE WOJEWÓDZTWO HARMONII I BEZPIECZEŃSTWA".

- Uczniowie wykonane przez siebie prace powinni zapisać w formacie „JPG” i wysłać na adres: zs9koszalin@wp.pl lub admin@zs9elektronik.pl do piątku, 2 marca 2018 roku (włącznie).

- Jedna osoba może wysłać maksymalnie dwie prace.

- W wiadomości zawierającej pracę konkursową należy obowiązkowo umieścić następujące dane:
   • imię i nazwisko uczestnika,
   • klasę,
   • pełną nazwę szkoły,
   • imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela/instruktora.

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

II ETAP - FINAŁ KONKURSU

- Drugi etap – finałowy – analogicznie jak w ubiegłych latach odbędzie się w siedzibie organizatora Konkursu.

- Do udziału w nim zostaną zaproszone osoby, które zdaniem Komisji Konkursowej wykonały najciekawsze plansze („e-pocztówki”) w pierwszym etapie Konkursu – maksymalnie 14 osób.

- O udziale w drugim etapie uczestnicy zostaną powiadomieni wyłącznie poprzez adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie do Konkursu.

- Drugi etap Konkursu odbędzie się w piątek, kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00.

- Podczas drugiego etapu uczestnicy przez 120 minut muszą samodzielnie wykonać e-pocztówkę (planszę) na temat: „KOSZALIN - MIASTO WIELU MOŻLIWOŚCI”.

- W etapie finałowym uczestnicy mają dostęp do monitorów z funkcją PIVOT i programów m.in.: WINDOWS 7 Professional, GIMP v.2, Pakiet COREL GRAPHICS SUITE 13 PL, Adobe Photoshop CS3 PL.

Uczestnicy etapu finałowego mają dostęp do wybranych zdjęć zgromadzonych na dysku komputera natomiast nie mają dostępu do Internetu, celem wyeliminowania ewentualnego pobrania wcześniej wykonanych prac.

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

OCENIANIE I INNE INFORMACJE

TRYB PRACY KOMISJI OCENIAJĄCEJ - JURY

W skład Jury wchodzą nauczyciele z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie oraz przedstawiciele firm i instytucji sponsorujących daną edycję Konkursu. Do zadań Jury należy ocena poszczególnych prac wraz z kwalifikacją zdobytych miejsc. Decyzje Komisji Oceniającej, zwanej Jury są nieodwołalne i ostateczne.

OGÓLNE ZASADY OCENY PRACY

Prace muszą jednoznacznie, w pełni i wyraźnie przedstawiać myśl/myśli wyrażoną/wyrażone tematem/hasłem danego etapu Konkursu oraz precyzyjnie spełniać wszystkie wymogi techniczne.

W pracy powinien znajdować się pełny i bezbłędnie napisany temat – hasło danego etapu Konkursu.

Na ocenę rozwiązania zadania nie mają wpływu dodatkowe elementy zastosowane przez ucznia nieistotne dla rozwiązania problemu.

Komisja ocenia wykonane projekty graficzne pod względem dostosowania narzędzi i ich możliwości do uzyskanego efektu oraz styl i sposób wykorzystania wiedzy z dziedziny grafiki komputerowej i kompozycji obrazów.

LAUREACI KONKURSU

Laureatami Konkursu są osoby, które zajęły I, II, III miejsce etapu finałowego. Dopuszcza się możliwość przyznania przez Jury dodatkowych wyróżnień i nagród.

Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają m.in. CERTYFIKATY UCZESTNICTWA w III Wojewódzkim Konkursie Grafiki Komputerowej.

INFORMACJE DODATKOWE

Łączny czas trwania Konkursu nie powinien przekroczyć 3 godzin – według harmonogramu:

  •  Uroczyste powitanie - 10 minut,
  •  Wprowadzenie do Konkursu - 20 minut,
  •  Część praktyczna Konkursu - 120 minut,
  •  Ocena prac i wręczenie nagród - 15 do 30 minut.

Organizator Konkursu nie zwraca kosztów związanych z dojazdem uczniów na Konkurs.

Prace wykonane przez uczestników zarówno w pierwszym jak i drugim etapie przechodzą na własność organizatora Konkursu i mogą być publikowane w środkach masowego przekazu (telewizja, prasa, Internet itp.).

Uczeń podpisujący się pod pracami zgłoszonymi do Konkursu, zaświadcza tym samym, iż prace wykonał samodzielnie – nie naruszył praw autorskich osób trzecich oraz akceptuje regulamin Konkursu bez zastrzeżeń.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje fakt, że organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, używając tego zapisu do celów: dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej pracy w szeroko pojętych mass mediach.

Organizator dopuszcza bieżące wprowadzanie zmian w regulaminie, a uczestnik Konkursu akceptuje „automatycznie” każdy punkt regulaminu.

Wszelkie pytania lub uwagi prosimy kierować na adresy e-mail: zs9koszalin@wp.pl i admin@zs9elektronik.pl lub ewentualnie na nr tel.: 94 34 24 423.

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

REGULAMIN KONKURSU - plik PDF

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:
 

 

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

REGULAMIN KONKURSU - plik PDF

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

I ETAP KONKURSU

Do wykonania są cztery prace o tematyce:

   1.   „11 Listopada”
     
- w postaci promocji święta 1600x1200 px

   2.   „Można żyć inaczej”
     
- w postaci grafiki rozdzielczość 1600x1200 px

   3.   „Boże Narodzenie”
     
- kartka świąteczna rozdzielczość 1200x1200 px

   4.   „Moje miejsce Moja Ojczyzna”
     
- tapeta komputerowa rozdzielczość 1600x1200 px

Terminy nadsyłania prac:

   1.   „11 Listopada”
      - do 5.11.2017 (włącznie)

   2.   „Można żyć inaczej”
      - do 30.11.2017 (włącznie)

   3.   „Boże Narodzenie”
      - do 15.12.2017 (włącznie)

   4.   „Moje miejsce Moja Ojczyzna”
      - do 11.03.2018 (włącznie)

W pierwszym etapie zawody polegają na samodzielnym opracowaniu projektu elektronicznej grafiki, pocztówki (planszy), tapety o zadanych wymiarach, którą można zamieścić na przykład na stronach internetowych.

Uczestnicy prace powinni zapisać w formacie „JPG” i wysłać na adres: zs9-koszalin@o2.pl.

Jedna osoba może wysłać maksymalnie jedną pracę z danego tematu.

W e-mailu z pracą konkursową należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę szkoły.

Poszczególne prace będą oceniane
(punktacja Grand Prix):
   1. miejsce - 30 pkt
   2. miejsce - 27 pkt
   3. miejsce - 24 pkt
   4. miejsce - 21 pkt
   5. miejsce - 18 pkt
   6. miejsce - 15 pkt
   7. miejsce - 12 pkt
   8. miejsce - 9 pkt
   9. miejsce - 6 pkt
   10. miejsce - 3 pkt
          – pozostali uczestnicy - 1 pkt

Punkty trzech prac będą sumowane i powstanie klasyfikacja Grand Prix Konkursu (klasyfikacja będzie publikowana na niniejszej stronie internetowej).

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

II ETAP KONKURSU

Drugi etap – finałowy – odbędzie się w siedzibie organizatora Konkursu. Do udziału w nim zostanie zaproszonych 14 osób, które zdobyły największą ilość punktów w klasyfikacji Grand Prix.

O udziale w drugim etapie uczniowie zostaną powiadomieni poprzez adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie do Konkursu.

Drugi etap Konkursu odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godzinie 12:50.


Podczas drugiego etapu uczestnicy przez 120 minut muszą samodzielnie wykonać e-pocztówkę (planszę) na temat: „KOSZALIN – REKLAMA MIASTA”.

W czasie pracy w etapie finałowym uczniowie mają dostęp do następujących aplikacji:
   - system MS WINDOWS 7 Professional,
   - GIMP 2.0,
   - Pakiet COREL GRAPHICS 13PL,
   - Adobe Photoshop CS3 PL.

Uczestnicy etapu finałowego mają dostęp do zdjęć zgromadzonych na dysku komputera natomiast nie mają dostępu do Internetu, w celu wyeliminowania ewentualnego pobrania wcześniej wykonanych prac.

Wszelkie pytania lub uwagi prosimy kierować na adres e-mail: zs9-koszalin@o2.pl.

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

REGULAMIN KONKURSU - plik PDF

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje fakt, że organizator ma prawo do utrwalenia
przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, używając tego zapisu
do celów: dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych. Jednocześnie
Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej pracy w szeroko pojętych mass mediach.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że został poinformowany o: adresie siedziby administratora danych,
pod którym dane są zbierane i przetwarzane; celu zbierania danych, dobrowolności lub obowiązku
podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej; prawie wglądu do treści
swoich danych oraz możliwości ich poprawiania; możliwości wniesienia żądania zaprzestania
przetwarzania swoich danych osobowych; możliwości wniesienia sprzeciwu. Celem wzięcia udziału
w Konkursie konieczna jest pełna akceptacja zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! PRZEWIDUJEMY NAGRODY !!!

.:: PROSIMY O REGULARNE ODWIEDZANIE STRONY KONKURSU ::.